Naše recenze z nákupního portálu

AvatarOvěřený zákazník
28.01.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
+ měli co jsem potřebovala + rychlé dodání
AvatarOvěřený zákazník
27.12.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost vyřízení objednávky
Celkový názor:
Celková velká spokojenost.
AvatarOvěřený zákazník
14.12.2022
4.504.504.504.504.50
Celkový názor:
Vše v pořádku.
AvatarOvěřený zákazník
08.12.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
super rychlé jednání
AvatarOvěřený zákazník
14.12.2022
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Sehnal jsem zde zboží, které jinde nebylo k sehnání.
Celkový názor:
Nakupoval jsem zde poprvé.

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

Pro vyřízení objednávky není nutné souhlas udělit. Jedná se o oprávněný souhlas, který prodejce má automaticky v souvislosti s povinností splnění závazku ze smlouvy a vyřízení objednávky.


Tedy pokud zákazník nezaškrtne souhlas, na vyřízení objednávky to nemá vliv, bude vyřízena.


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FP Interier, s.r.o., IČ 44586426, 02944 Rabča, Hlavná 84/65, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  50716/L   (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: FP Interier, s.r.o., IČ 44586426, 02944 Rabča, Hlavná 84/65, adresa elektronické pošty info@hrackarstvieu.cz, telefon +421 435 111 233.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

TOTOŽNOST ZPRACOVATELE

Zpracovatelem Vašich osobních údajů jsou pro účely zajištění dopravy Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B, DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, TOPTRANS EU, a.s., organizační složka IČ 28202376; pro účely hostingu NetDirect s.r.o., IČ 24271098 a iPodnik Cloud s.r.o. IČ 29004349; pro účel zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky Heureka Shopping s.r.o. IČ 02387727, pokud zákazník nevyjádřil nesouhlas se zasláním dotazníku; (dále jen „zpracovatel“).

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou pro účely dopravy Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B, DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, TOPTRANS EU, a.s., organizační složka IČO: 28202376, pro účely hostingu NetDirect s.r.o., IČ 24271098 a iPodnik Cloud s.r.o. IČ 29004349.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.